Slået op d.

Teleslynge

Hvad er en teleslynge?

En teleslynge giver en trådløs overførsel af lydsignaler fortrinsvis til høreapparater. Lyden overføres via et magnetfelt, der skabes af en antenne, teleslynge.

Har man et høreapparat med telespole har man muligheden for at få den ekstra hjælp som et teleslynge anlæg giver en høreapparatsbruger. De små høreapparater der sidder i øregangen har ikke en telespole indbygget.

 

På selve høreapparatet med telespole, kan man på de fleste vælge mellem to indstillinger, signal fra kun telespole eller signal fra både mikrofon og telespole.

 

Telespolen opfanger det forstærkede lydsignal fra en teleslynge f.eks. lyden fra tv’et, telefonen, radioen, en alarm, en ringeklokke eller en person der taler i en mikrofon.

Fysisk set er teleslyngen en antenneledning der kører i loop, f.eks. monteret langs med fodpanelet i et lokale, tilkoblet en teleslynge forstærker.

Hvor kan teleslyngen anvendes?

Teleslyngen kan være fastmonteret, transportabel eller indbygget i en telepude.

Den fastmonterede teleslynge kan være opsat i et enkelt rum eller hvis man har et lille hus, kan den være monteret rundt langs tagrenden og man har således glæde af teleslyngen i hele huset og i noget af haven også.

Kirker, foredragssale, biografer, banker, posthuse og teatre har alle brugere, der kunne have stor glæde af et teleslyngeanlæg.

 

Det traditionelle teleslyngeanlæg består af en teleslynge-forstærker og en enkel teleslyngeantenne, som typisk er et kabel monteret langs fodpanelerne rundt i lokalet.

 

Fordele +

Meget lav anskaffelsespris (fra kun ca 800 kr + moms)

Meget simpel og billig installation (oftest et enkelt slyngekabel langs fodpanelet)

 

Ulemper –

 

Flere anlæg frarådes tæt på hinanden, da signalerne forstyrrer hinanden

Max 10 meter bredde (mere kan opnås ved lidt krumspring som bl.a. 8-tals loops)

 

 

Et dobbeltslynge anlæg – (kaldet Multi Loop / Dobbelt slynge / Fase slynge / Univox SLS Super Loop System) er baseret på samme teknologi!

 

Der nedlægges 2 stk. separate slyngekabler som hver drives af en teleslyngeforstærker. Tilgangs-signalet fasedrejes 90 grader imellem de 2 forstærkere. Herved opnået at magnetfeltet kan styres og koncentreres.

 

De fleste anlæg er opbygget af flere komponenter (2 forstærkere og et fasefilter) og andre som f.eks. Univox SLS (super loop system) har det hele integreret i en boks.

 

Fordele +

 

Minimal overhøring (imellem 2 lokaler ved siden af hinanden)

Minimal mulighed for at aflytte uden for lokalet (dæmpet ca 40 dB på 1 meters afstand)

Jævn feltstyrke i lokalet (minimal påvirkninger fra bygningskonstruktioner)

Minimale udfald i feltstyrken

 

Ulemper –

 

Høj anskaffelsespris på udstyr (typisk 10-20 gangs i forhold til traditionelle teleslynge anlæg)

Høj etableringspris af slyngen (typisk 5-10 gangs slyngekabel længde som oftest fræses i gulvet)

Høje krav til nøjagtighed ved montering af slyngekabel

 

Kontrol af teleslyngeanlæg

 

Vi anbefaler altid at den daglige ansvarlige har en kontrol modtager, således at teleslynge anlægget kan testes og justeres. Dette kræver blot en TRX teleslyngemodtager som koster under 500 kr.

 

Schmidts Radio anbefaler ikke serviceaftaler! – da det er meget sjældent køberen der vinder på det !

 

For uforpligtende snak om muligheder, rådgivning og dimensionering – kontakt Lars Moeslund Nielsen.